Новости удостоверяющего центра государственных органов РК:


03.10.2019

«ҰАТ» АҚ-ның өңірлік бөлімшелері жұмыскерлерінің іссапарға жіберілуіне байланысты, өңірлік бөлімшелер МОКО тіркеу куәліктерін шығаруға/кері қайтаруға арналған өтінімдерді төмендегі кестеге сәйкес уақытша қабылдамайды:

Қостанай облысы 2019 жылғы 08-10 қазан аралығында
Қарағанды облысы 2019 жылғы 08-11 қазан аралығында
Павлодар облысы 2019 жылғы 08-09 қазан аралығында
Қызылорда облысы 2019 жылғы 09-11 қазан аралығында
Жамбыл облысы 2019 жылғы 10-11 қазан аралығында
Солтүстік Қазақстан облысы 2019 жылғы 11-11 қазан аралығында

Сізден мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығына пайдаланушының тіркеу куәлігіне онлайн өтініш беруіңізді сұраймыз!

В связи с командированием сотрудников региональных отделений АО «НИТ», региональные подразделения временно не смогут принимать заявки на выпуск/отзыв регистрационных свидетельств УЦГО в соответствии с нижеуказанным графиком:

Костанайская область С 08 по 10 октября 2019 года
Карагандинская область С 08 по 11 октября 2019 года
Павлодарская область С 08 по 09 октября 2019 года
Кызылординская область С 09 по 11 октября 2019 года
Жамбылская область С 10 по 11 октября 2019 года
Северо-Казахстанская область С 11 по 11 октября 2019 года

Просим подавать заявки на выдачу регистрационного свидетельства пользователя УЦ ГО в режиме онлайн!


20.09.2019

«ҰАТ» АҚ-ның өңірлік бөлімшелері жұмыскерлерінің іссапарға жіберілуіне байланысты, өңірлік бөлімшелер М ОКО тіркеу куәліктерін шығаруға/кері қайтаруға арналған өтінімдерді төмендегі кестеге сәйкес уақытша қабылдамайды:

Қарағанды облысы 2019 жылғы 25-27 қыркүйек аралығында
Қызылорда облысы 2019 жылғы 26-27 қыркүйек аралығында

Сізден мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығына пайдаланушының тіркеу куәлігіне онлайн өтіні ш беруіңізді сұраймыз!

В связи с командированием сотрудников региональных отделений АО «НИТ», региональные подразделения време нно не смогут принимать заявки на выпуск/отзыв регистрационных свидетельств УЦГО в соответствии с нижеуказанным графиком:

Карагандинская область С 25 по 27 сентября 2019 года
Кызылординская область С 26 по 27 сентября 2019 года

Просим подавать заявки на выдачу регистрационного свидетельства пользователя УЦ ГО в режиме онлайн!


16.09.2019

«ҰАТ» АҚ-ның өңірлік бөлімшелері жұмыскерлерінің іссапарға жіберілуіне байланысты, өңірлік бөлімшелер МОКО тіркеу куәліктерін шығаруға/кері қайтаруға арналған өтінімдерді төмендегі кестеге сәйкес уақытша қабылдамайды:

Атырау облысы 2019 жылғы 16-20 қыркүйек аралығында
Жамбыл облысы 2019 жылғы 19-20 қыркүйек аралығында
Солтүстік Қазақстан облысы 2019 жылғы 19-20 қыркүйек аралығында
Қостанай облысы 2019 жылғы 23-25 қыркүйек аралығында
Қызылорда облысы 2019 жылғы 23-25 қыркүйек аралығында
Оңтүстік Қазақстан облысы 2019 жылғы 23-24 қыркүйек аралығында

Сізден мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығына пайдаланушының тіркеу куәлігіне онлайн өтініш беруіңізді сұраймыз!

В связи с командированием сотрудников региональных отделений АО «НИТ», региональные подразделения временно не смогут принимать заявки на выпуск/отзыв регистрационных свидетельств УЦГО в соответствии с нижеуказанным графиком:

Атырауская область С 16 по 20 сентября 2019 года
Жамбылская область С 19 по 20 сентября 2019 года
Северо-Казахстанская область С 19 по 20 сентября 2019 года
Костанайская область С 23 по 25 сентября 2019 года
Кызылординская область С 23 по 25 сентября 2019 года
Южно-Казахстанская область С 23 по 24 сентября 2019 года

Просим подавать заявки на выдачу регистрационного свидетельства пользователя УЦ ГО в режиме онлайн!


1234 . . . 67